Om de kwaliteit van de patiëntenzorg te bewaken en de wachttijden te beperken worden er geen nieuwe patiënten aangenomen.

Uitzondering hierop zijn de inwonende gezinsleden van een reeds ingeschreven patiënt.